เพาเวอร์มิกเซอร์ AONE รุ่น AX-6D

คุณสมบัติ

• ชุดควบคุมไมโครโฟน แชนแนล 1 ถึง 4 ใช้งานได้
  ทั้งแบบแจ็ค XLR Balanced และ แบบ 1/4" TRS Unbalanced
• ปรับระดับ GAIN เสียง -45dB ถึง +15dB
• อีควอไลเซอร์ 3 แบนด์ คอนโทรลการปรับเสียง
   High, Mid และ Low
• ฟังก์ชั่น Effect ปรับเสียง Delay และ Repeat
• ฟังก์ชั่น Bluetooth รองรับการเชื่อมต่อผ่านทาง 
  Smart Phone หรือ Notebook
• ฟังก์ชั่น USB รองรับไฟล์เพลง MP3, WMA, WAV
  พร้อมด้วยหน้าจอแอลซีดี และปุ่มคอนโทรล
• ช่องต่อออดิโอเอาท์พุธ (Tape Out) 1 ชุด
  เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขยายเสียงภายนอก
• ช่องต่อ Aux send และ Aux Return (Effect)
• ช่องต่อ Phone เชื่อมต่อกับหูฟัง
  เพื่อใช้ในการมอนิเตอร์เสียง
• Phantom +48V ปุ่มเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงขนาด 48V
  ให้กับไมโครโฟนแบบ Condenser

[ รับประกันสินค้า 1 ปี ]

3,990.00 THB