เครื่องคิดเลข CASIO รุ่น DJ-120D PLUS

คุณสมบัติ
• จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษ 12 หลัก
• ตรวจสอบและแสดงการทำงานได้ถึง 300 Step
• คำนวณราคาขาย Mark up (MU)
• คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และถอดกรณฑ์ (สแควรูท)
• ตั้งระบบปรับทศนิยม (cut, up, 5/4, ADD Mode)
• ตั้งทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง และตั้งเป็นเศษทศนิยม 2 ตำหน่งได้
• ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่

[ รับประกัน 2 ปี ] 

690.00 THB