เครื่องซักผ้า Haier รุ่น HTW750XSY

SALE!!

เครื่องซักผ้าสองถัง
ขนาดซัก 7.5 กก. ปั่นหมาด 4.6 กก.

คุณสมบัติ
• Shower Rinse ม่านน้ำตกภายในถังปั่นแห้ง
  ช่วยล้างทำให้ผ้าสะอาดมากขึ้น
• Magic Filter ฟิลเตอร์กรองสิ่งสกปรกได้ดีกว่าฟิลเตอร์ปกติ
• Soak Master ตั้งเวลาแช่ผ้าได้ถึง 45 นาทีก่อนการซัก

[ รับประกันสินค้า 1 ปี ]
[ รับประกันมอเตอร์ 12 ปี ]

3,190.00 THB 3,990.00 THB