โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic รุ่น KX-TG3600BX

คุณสมบัติ
โทรศัพท์ไร้สาย 2.4 GHz (สีขาวมุก,สีดำ)
• โทรศัพท์ไร้สายเทคโนโลยี 2.4 GHz FHSS
  ให้สัญญาณเสียงคมชัด แม้ใช้งานในระยะไกล
• ระยะทางการใช้งาน 150 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)
• สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า จะสว่างขึ้นทันที
  ขณะมีสายเรียกเข้า เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจน
• ระบบ Speakerphone สามารถรับสายเรียกเข้าได้
  อย่างสะดวกสบาย แม้ขณะทำกิจกรรมอื่นๆ
• รับสายโดยกดปุ่มใดๆ บนเครื่องมือถือได้
• มีปุ่ม Navigator เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
• บันทึกการโทรออกด่วน 10 ปุ่ม
• หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 10 หมายเลข
• หน่วยความจำโทรออกหมายเลขสุดท้าย
• ปุ่มค้นหาเครื่องมือถือ (เครื่องฐาน)
• เสียงกริ่งเรียกเข้า 7 รูปแบบให้เลือกใช้
• มีฟังก์ชันพักสาย
• ใช้ถ่านชาร์จ NiMH ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน

[ รับประกันสินค้า 1 ปี ]

1,490.00 THB