เครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น Lite

คุณสมบัติ
เหมาะสำหรับกรองน้ำประปา 
• ขนาดเล็กกะทัดรัด รูปทรงทันสมัย ใช้พื้นทีน้อย ติดตั้งง่าย
• สารกรอง Fibredyne ความละเอียดในการกรอง  0.5 ไมครอน
  เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา
• สารกรองนำเข้าจากต่างประเทศ ได้รับมาตรฐานNSF
• กรองตะกอน สิ่งปนเปื้น กลิ่น สี คลอรีน สารพิษ สารเคมี
• กรองเชื้อโรค แบคทีเรีย ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
  แบคทีเรียได้อย่างดี
• อัตราการกรอง 4,000 ลิตร
• เปลี่ยนไส้กรองเองได้ง่าย (ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก 6 เดือน )

3,990.00 THB