หม้ออบลมร้อน Hanabishi รุ่น MV-007

สินค้าหมด!!

คุณสมบัติ
• การทำงานอัตโนมัติด้วยระบบอากาศ
  ร้อนเคลื่อนตัวเป็นวงกลม
• ปรับตั้งเวลาทำงานได้ 0-60 นาที
• ปรับตั้งอุณหภูมิได้ 0-250 °C
• มีระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วย
  อุปกรณ์ Thermostat
• มีระบบป้องกันไม่ให้เครื่องทำงานโดย
  ไม่ตั้งใจกรณีเสียบปลั๊กไว้ด้วยอุปกรณ์ Microswith
• ฝาแก้วทำจากแก้วใสโค้งสูงพิเศษอบ
  อาหารได้มากขึ้นทนร้อนได้ 600 °C
• ฮิตเตอร์แบบหลอดแก้วฮาโรเจน (Halogen) มีแสงสว่างร้อนไว

[ รับประกันสินค้า 1 ปี ]

990.00 THB 1,290.00 THB