ตู้เย็น Beko รุ่น RCNT415E20VZHFGW

วันนี้ - 30 ก.ย. 66

ตู้เย็น 2 ประตู ช่องแช่แข็งด้านล่าง
อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 ดาว

คุณสมบัติ 
• ช่องแชผักระบบ Everfresh+
• ช่องแชอาหารสดพรอ้มปรุง CoolRoom®
• ระบบทำความเย็นแยก 2 ส่วน NeoFrost™ Dual Cooling
• ขจัดกลิ่นคาวภายในตู้ Active Odour Filter
• แสงสีฟ้ารักษาความสด Active Fresh Blue Light™
• ฟอกอากาศลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค IonGuard®
• Reversible Door
• ประหยัดพลังงานดว้ย ProSmart™ Inverter Compressor
• โหมดเร่งสร้างความเย็น Quick Freeze
• โหมดพักร้อนประหยัดพลังงาน Vacation Mode
• ระบบอจัฉรยิะช่วยลดพลังงานเมื่อใช้งานน้อย Eco Function

[ รับประกันคอมเพรสเซอร์ 12 ปี ]
[ รับประกันอะไหล่ 2 ปี ] 

22,990.00 THB 25,990.00 THB