ขาตั้งไมโครโฟน Sherman รุ่น SD-101

คุณสมบัติ
• ใช้สำหรับตั้งไมโครโฟน

499.00 THB