ขาแขวนทีวี SCIMAX รุ่น SM-3270STA

คุณสมบัติ
• รองรับทีวีขนาด : 30 - 70 นิ้ว
• รองรับน้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
• ถาดวางรองรับน้ำหนัก : 10 กิโลกรัม
• วัสดุ : เหล็ก

8,900.00 THB