ขาแขวนทีวี SCIMAX รุ่น SM-5000STA

คุณสมบัติ
• รองรับทีวีขนาด : 37 - 55 นิ้ว
• รองรับน้ำหนักสูงสุดทีวี : 50 กิโลกรัม
• รองรับน้ำหนักสูงสุดดีวีดี : 10 กิโลกรัม
• ปรับก้ม-เงย : -10-+10 องศา

4,900.00 THB