ขาแขวนทีวี SCIMAX รุ่น SM-5500STA

คุณสมบัติ
• รองรับทีวีขนาด : 32 - 65 นิ้ว
• รองรับน้ำหนัก : 35 กิโลกรัม
• ถาดวางรองรับน้ำหนัก : 5 กิโลกรัม
• ปรับก้มเงย : +10°~-10°
• วัสดุ : เหล็ก , พลาสติก

3,500.00 THB