พัดลมระบายอากาศ Mitsubishi Electric รุ่น VD-10Z4T6

NEW!!

ฝังฝ้าเพดาน (ต่อท่อระบายอากาศ)-สวิตช์อัตโนมัติ

คุณสมบัติ
• แบบฝังฝ้าเพดานต่อท่อดูดอากาศออก ชนิดลมธรรมดา
• หน้ากากพลาสติกลายตาราง
• ใช้ท่อต่อขนาด 4 นิ้ว
• ใช้ระบบแรงดันด้วยใบพัดโพรงกระรอก ขนาดใบพัด 4 นิ้ว
• มีบานเกล็ดป้องกันการไหลย้อนกลับของอากาศ
  ปิดกั้นอากาศจากภายนอกได้สนิท ป้องกันอากาศและเสียง
  จากภายนอกที่จะเข้ามารบกวน
• เคลือบสาร Dual Barrier Coating เคลือบสารพิเศษลดฝุ่นเกาะ
  บริเวณใบพัดโพรงกระรอก
• มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม
• มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟ
  และอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย

[ รับประกันมอเตอร์ 5 ปี ]

2,390.00 THB